aanmelding
Kosten en vergoeding door verzekeraars

Als u een geldige verwijzing heeft en er sprake is van een DSM-V diagnose die onder het verzekerde pakket valt, wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt door de verzekeraar achteraf met u verrekend. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2017 is €385,- voor alle zorg uit het basispakket samen. Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen (die niet samenhangen met angst of depressie), specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) wordt vanuit het basispakket niet meer vergoed. Door sommige verzekeraars worden deze in het aanvullende pakket opgenomen. Consulten die vallen onder uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.
zie ook https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/

Hieronder de tarieven voor zorg die niet vergoed wordt of wanneer u er de voorkeur aangeeft liever zelf te betalen.
 

Individueel consult ( 45 minuten face-to-face)

€ 95,00Individueel kort consult 20-25 minuten face-to-face)

€ 47,50

Individueel dubbel consult

€ 190,00Telefonisch consult (o.b.v. werkelijke tijd in minuten)

€ 47,50 per half uurE-mail consult

€ 25,00Consult relatietherapie , 90 minuten face-to-face)

€ 190,00Consult gezinstherapie (45 minuten face-to-face)

€ 95,00Dubbel consult gezinstherapie (90 minuten face-to-face)

€ 190,00Individueel consult aan huis 45 min. face-to-face, excl. reistijd)

€ 95,00

Psycho-diagnostisch onderzoek 
testuur (60 minuten face-to-face)

€ 95,00testrapportage (60 minuten, o.b.v. werkelijke tijd)

€ 95,00Tijdig afzeggen (no-show)
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, telefonisch of per e-mail. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als no-show geregistreerd en door ons, vanaf 1 januari 2011, rechtstreeks aan u in rekening gebracht. Psychologenpraktijk Bosveld hanteert hiervoor een standaard tarief van € 50,-. Dit tarief wordt door uw zorgverzekeraar waarschijnlijk niet vergoed.