Cursussen
De basiscursus cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur). De cursus is voor iedereen met een geschikte vooropleiding die het (aspirant-)lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) wil verkrijgen of zich wil oriënteren op cognitieve gedragstherapie.
Gedoceerd worden de basisbegrippen uit de leertheorie en het cognitief gedragstherapeutisch proces. Nader aanbod komen ook schematherapie, EMDR, mindfulness, acceptance and commitment therapy, transdiagnostische factoren en de DSM-V.
Na afloop wordt de cursist instaat geacht om onder supervisie eenvoudige cognitief gedragstherapeutische behandelingen te geven.
De cursus omvat 16 bijeenkomsten, 100 contacturen en 350 werkuren. De opleidingsdagen duren van 09.30 uur tot 17.00 uur. Maximaal 14 deelnemers per cursus.

Doelgroep
Iedereen met een afgeronde master-opleiding sociale wetenschappen of geneeskunde die in de praktijk wil gaan werken met cognitieve gedragstherapie en zijn kennis en ervaring wil verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Zoals psychologen, psychiaters, pedagogen, huisartsen en bedrijfsartsen.
Na het behalen van het certificaat van deze cursus kunt u het (aspirant-)lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) verkrijgen.
Zie www.vgct.nl

Docent
drs. Paul Goessens, GZ-psycholoog, supervisor VGCt
drs. Marja Schouten, GZ-psycholoog, supervisor VGCt

Doelen
Het inleidende gedeelte heeft als doel het kunnen reproduceren van kennis over leertheorie, het cognitieve model, wetenschappelijke inbedding van cognitieve gedragstherapie en emotieleer. Daarnaast is het doel van het inleidende gedeelte het verkrijgen van beginnende vaardigheden in het toepassen van cognitieve gedragstherapie in de praktijk.
In het verdiepende gedeelte van de cursus zijn de doelen het verwerven van inzicht en vaardigheid in het toepassen van het cognitieve gedragstherapeutische proces bij psychische stoornissen.
Na afloop wordt de cursist instaat geacht om onder supervisie eenvoudige cognitief gedragstherapeutische behandelingen te geven.

Werkwijze
Literatuur wordt thuis bestudeerd.
Theorie wordt gepresenteerd door de docent. Vaak verduidelijkt met beelden uit de praktijk.
Cursisten brengen eigen casuïstiek in en oefenen met elkaar cognitief gedragstherapeutische basistechnieken.
Presentaties van cursisten worden plenair geëvalueerd.
De docent geeft doorlopend feedback t.a.v. het studieproces.

Programma
Inleidend deel (30 uur)

 1. De geschiedenis van de CGT: 1e en 2e generatie CGT Kennismaking met 3e generatie CGT
 2. Gedragstherapeutische diagnostiek (1): Probleemsamenhang-probleemkeuze- metingen
 3. Gedragstherapeutische diagnostiek (2): Operante conditionering
 4. Gedragstherapeutische diagnostiek (3): Klassieke conditionering
 5. Interventies in het kader van het klassieke leerparadigma
 6. Interventies in het kader van het operante leerparadigma Daarnaast wordt beknopt aandacht besteed aan interventies rond aandachtmanipulatie, afstand nemen en acceptatie en aan aspecten van de therapeutische relatie, obstakels in de therapie.
 7. Herhaling en verdieping voorgaande theorie. Oefenen met cases. Evaluatie van de therapie
Het verdiepingsgedeelte (70 uur)
 1. CGT bij Angststoornissen I: specifieke fobie en paniekstoornis
 2. CGT bij Angststoornissen II: sociale fobie en gegeneraliseerde angststoornis
 3. CGT bij Trauma
 4. CGT bij Depressie I
 5. CGT bij Depressie II en negatief zelfbeeld
 6. CGT bij OCS en ongewenste gewoonten
 7. CGT bij persoonlijkheidsstoornissen
 8. CGT bij eetstoornissen en verslavingsstoornissen
 9. Kennismaking schematherapie, EMDR, mindfulness, acceptance and commitment therapy, transdiagnostische factoren en de DSM-V

Toetsing, accreditatie en certificatie.
Na het inleidende gedeelte vindt een tussentoets plaats. Na het verdiepende gedeelte is er een eindtoets en moeten de cursisten een werkstuk op basis van een casus maken. Voor een certificaat met VGCt accreditering geldt een norm van minimaal 90 procent aanwezigheid, bij 10 % verzuim kan een vervangende opdracht worden gemaakt. Accreditaties:

 • VGCt: basiscursus 100 uur. Accreditatie is aangevraagd

Data en locatie
De cursus start 13 januari 2017 en eindigt 10 november 2017.
Op vrijdagen van 9.30 tot 16.45
De data zijn:

 • 13 en 27 januari
 • 10 en 24 februari
 • 10 en 24 maart
 • 21 april
 • 12 mei
 • 2, 16 en 30 juni
 • 1 en 15 september
 • 13 en 27 oktober
 • 10 november

Indien nodig worden er in overleg reserve data gepland.

De cursus wordt gegeven in het klooster Zusters Birgittinessen, Abdij Maria Hart
Maasstraat 17
6001 EB Weert

Literatuur
Voor aanvang van de cursus dient u te beschikken over de volgende boeken. Tijdens de cursus zal er een reader en andere literatuur worden uitgedeeld.

 1. Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho ISBN: 978 90 469 0381 0
 2. Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie (zesde, geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN: 978 90 313 4288 4
 3. Keijsers, G., Van Minnen, A. en Hoogduin, K. (2012). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1. Amsterdam: Boom, ISBN: 978 94 610 5772 3

Kosten
De cursus kost €3600,-. Dit is inclusief lunch, koffie, thee, fris en de reader, exclusief literatuur. Er wordt geen btw in rekening gebracht.

Aanmelden
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u onderstaande formulier invullen en verzenden:

Aanhef: Dhr.Mevr.
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
Opleiding & werk
Jaar van afstuderen:
Studierichting:
Lidmaatschap? nummer VGCT:
Werkinstelling:
Werkadres: Adres:
Postcode
Plaats:
Werk e-mail:
Werk telefoon:
Functie:
Taken:
Werkervaring:
Opmerkingen
Algemene opmerkingen:
Inschrijving
Ik meld mij definitief aan voor de basiscursus cognitieve gedragstherapie 2013

Voorwaarden

Annuleren kan alleen schriftelijk. Wie meer dan 8 weken voor de start van de cursus annuleert is geen kosten verschuldigd. Wie tussen 8 en 4 weken voor de start van de cursus annuleert is 50% van de kosten verschuldigd. Wie binnen 4 weken voor de start van de cursus annuleert is 100% van de kosten verschuldigd. Betaling dient voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan. U krijgt een factuur toegestuurd per mail of desgewenst per post.