Cursussen
De cursus motivational interviewing is gericht op het ontwikkelen en verder uitbouwen van gesprekstechnieken om patiënten of cliënten beter voor te bereiden op gedragsverandering. Na afloop van de cursus kan de cursist beter aansluiten bij de belevingswereld en het tempo van de patiënten of cliënten, actief luisteren, vermijden van welles-nietes discussies, verhelderen van twijfelen en weerstand, voorkomen dat hij/zij de verantwoordelijkheid van de patiënten of cliënten overneemt.

Doelgroep/ingangsniveau
Zorgverleners die te maken hebben met patiënten/cliënten die moeite hebben ongezonde coping te veranderen. Dit kunnen zijn: Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, oefentherapeuten.

Globale inhoud
Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op praktijkervaring. In kleine groepjes wordt geoefend met de gesprekstechnieken en tussen de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat zij zelf de gesprekstechnieken oefent in haar/zijn werk.

Docenten/cursusleiding
Docent en cursusleider is drs. P.A.M. (Paul) Goessens. Hij is gezondheidszorg-psycholoog en supervisor bij de vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie.

Aantal contacturen en zelfstudie-uren
Het aantal contacturen is 18. Het aantal zelfstudie-uren is 8.

Didactische werkwijze

  • Plenaire literatuurbespreking aan de hand van een powerpointpresentatie.
  • Uitnodiging tot het stellen van vragen, met name uit eigen praktijkervaring.
  • Video-presentatie
  • Plenair rollenspel
  • Rollenspel in groepen
  • Huiswerkbespreking

Literatuur
William R. Miller & Stephan Rollnick: Motiverende gespreksvoering - Een methode om mensen voor te bereiden op verandering; Ekklesia

Toetsing
Toetsing vindt plaats door middel van een praktijkopdracht:schriftelijk gerapporteerde of video van casus waarbij kan worden aangetoond dat de cursist de geleerde vaardigheden heeft toegepast.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet deze opdracht met een voldoende of meer worden beoordeeld. Bij een onvoldoende bestaat de mogelijkheid van een hertoets.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Kosten
De cursus kost € 650. Dit is inclusief reader, lunch, koffie en thee.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door het KNGF onder nummer 21585. (24 punten register Algemeen Fysiotherapeut)
Accreditatie bij de ADAP is aangevraagd.

Locatie
De cursus wordt gegeven in gemeenschapshuis 't Leuke in Beegden.

Data/tijden
15, 22 november en 6 december 2013
9.30-12.30 lunch 13.00-16.00

Aanmelden
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u onderstaande formulier invullen en verzenden:

Aanhef: Dhr.Mevr.
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
Algemene opmerkingen: